Polska wersja English version

Home

Toruńskie Studia o Sztuce Orientu / The Torun  Studies on Oriental Art  -  jest  pismem  poświęconym studiom nad sztuką, konserwacją dzieł sztuki i  etnologią  Azji i Afryki.

Pamiętnik Sztuk Pięknych / Fine Arts Diary -  is a journal  devoted to the study of  art,  art   restoration and ethnology of Asia and Africa.

PIERWSZA SERIA z lat  2004-2009, przygotowywana jako rocznik przez Pracownię Sztuki Orientu  Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Skład redakcji: prof. Jerzy Malinowski  i  Mirosława Wojtczak. Tom 4 został opracowany przez dr Annę Nadolską-Styczyńską. Pismo zawierało  artykuły w języku polskim (od tomu 2 ze streszczeniem po angielsku). Wydawanie pisma zostało zawieszone z powodów finansowych.

FIRST SERIES from the years 2004-2009, was  prepared as annual by the Section of  Oriental Art, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń (UMK) and published  by the Nicolaus Copernicus University Publishing House. Editorial Board:  Professor Jerzy Malinowski  and  Mirosława Wojtczak. Vol. 4 was prepared by Dr. Anna Nadolska-Styczyńska.  Journal contained  articles in Polish (from the vol. 2 with English summary). Publishing of journal was  suspended from the financial reasons.

DRUGA SERIA  od 2014 roku,  przygotowywana jest jako rocznik przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie (PISnSŚ) wraz  z Pracownią Sztuki Orientu Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Pismo z artykułami po polsku (ze angielskim streszczeniem)  lub po angielsku  wydaje Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata  oraz Wydawnictwo Tako  w Toruniu.

SECOND SERIES from 2014, is prepared by the Polish Institute of World Art Studies (PISnSŚ) with the Section of Oriental Art, Faculty of Fine Arts,  Nicolaus Copernicus University in Toruń. Journal with  articles in Polish (with English summary)  or  English  is edited by the Polish Institute of World Art Studies  and Tako Publishing House in Toruń.

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Prof. dr hab. Jerzy Malinowski (UMK;   PISnSŚ) – redaktor naczelny / editor-in-chief,

Dr Dorota Kamińska (UMK;   PISnSŚ)

Dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (UMK;   PISnSŚ)

Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska  (UMK;   PISnSŚ),

Mirosława Wojtczak  (UMK;  PISnSŚ).

KOMITET NAUKOWY / ACADEMIC  BOARD

Prof. Dr. Swietłana Czerwonnaja  (UMK;  PISnSŚ)  

Dr. Joanna Wasilewska (Muzeum Azji i Pacyfiku / Asia and Pacific Museum, Warszawa;  PISnSŚ)

REDAKTORZY DZIAŁÓW / SECTION EDITORS:

REDAKTOR STATYSTYCZNY /  STATISTICAL EDITOR:

Dr Katarzyna Lewandowska-Michalska  (UMK;  PISnSŚ)

WERYFIKACJA TEKSTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM / PROOFREADING:

Wojciech Ziółkowski

REDAKTOR WYDAWNICTWA /  PUBLISHING EDITOR:

Iwona Wakarecy

REDAKTOR TECHNICZNY /  TECHNICAL EDITOR:

Tomasz Klejna  (Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House; PISnSŚ).