Polska wersja English version

NUMER AKTUALNY

DRUGA SERIA / SECOND SERIES

(Nowa seria) Nr 5 Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata / Spinning a tread into a story textiles in world cultures, Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Dorota Kamińska-Jones i Małgorzata Baka-Theis (współpraca)

(Nowa seria) Nr 5 Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata / Spinning a tread into a story textiles in world cultures, Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Dorota Kamińska-Jones i Małgorzata Baka-Theis (współpraca)

Spis treści / Contents: WSTĘP: Anna Nadolska-Styczyńska, „Snuć nić jak opowieść…” czyli opowieści o tkaniu i tkaninach; OPOWIEŚĆ FOLKLORYSTYCZNA - Beata Walęciuk- Dejneka, „Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje” – symbolika żeńskiej aktywności obrzędowej w polskim (słowiańskim) folklorze tradycyjnym / Symbolism of the female ritual activity in Polish (Slav) traditional folklore; OPOWIEŚCI  HISTORYCZNO – ARCHEOLOGICZNE - Agata Ulanowska, Za nicią Ariadny, czyli o znaczeniu tkanin i ich produkcji w Grecji epoki brązu / Following Ariadne’s thread and textile production in Bronze Age Greece; Magdalena Majorek, Tkaniny obiciowe trumien z badań archeologicznych krypt w Szczuczynie (XVIII-XIX wiek) / Coffin upholstery from archaeological excavation in crypts in Szczucyn (17th-19th century); Małgorzata Grupa, Tkanina wyklęta? Kilka słów o tkaninach pasiastych / Cursed textile? A few words about fabrics with regular stripes; Beata Biedrońska-Słota, Rola kultury bizantyjskiej i krajów Bliskiego Wschodu w kształtowaniu polskiego ubioru kontuszowego / The role of Bizantine culture and Middle Eastern countries in shaping the Polish style of clothing called kontusz costume; OPOWIEŚCI  MUZEOLOGICZNE - Magdalena Ginter-Frołow, Stroje z Azji Środkowej ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Ludy irańskie i dardyjskie / Ethnic costumes from Central Asia from the collection of the Asia and Pacific Museum in Warsaw. The Iranian and Dardic peoples; Magdalena Nierzwicka, Tkactwo w świecie dawnych i współczesnych Majów: Huipile z kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu  Weaving in the ancient and the contemporary Maya world: Huipiles from the collection of the District Museum in Torun;  Ewa Prądzyńska, Bogolany – afrykańskie tkaniny zdobione błotem / Bogolans – African textiles decorated with mud; Anna Nadolska-Styczyńska, Fulani Kaasa – opowieść nieodczytana ? / Fulani Kaasa – the story unread ?; OPOWIEŚCI  NIE  TYLKO  ORIENTALNE - Maria Wrońska-Friend, Translacje i tożsamość. Batik jawajski w Afryce / Translation and identity. Javanese batik in Africa; Maria Cybulska, Eglè Kumpikaitè, Z dalekiej Azji na polsko-litewskie pogranicze. Tkaniny ludowe w technice ikatu i chinè / From Asia to the borderlands of Poland and Lithuania. Folk ikat and chine textiles; OPOWIEŚCI ARTYSTYCZNE -  Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Osnowa i wątek. Dwa światy Aleksandry Stoyanow / Warp and woof. The two worlds of Aleksandra Stoyanov; Małgorzata Baka-Theis, Współczesna tkanina artystyczna wobec tkackich tradycji Afryki subsaharyjskiej / Contemporary textile art and the tradition of weaving Sub-Saharan Africa; OPOWIEŚĆ KONSERWATORSKA - Maria Cybulska, Ewa Orlińska-Mianowska, Karolina Stanilewicz, Nowoczesne metody analizy i wizualizacji tekstyliów zabytkowych dla potrzeb dokumentacji, rekonstrukcji i konserwacji / Modern methods of analysis and visualization of historical textiles for documentation, reconstruction and conservation.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016 ISBN 978-83-231-3690-3 (390 s.)