Polska wersja English version

Kontakt

Adres internetowy/ by e-mail/:   

jmalin@poczta.onet.pl ; biuro@world-art.pl

Adresy pocztowe/ by post/:   

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies, 00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/5 – 10,

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Department of History of Modern Art, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University, 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32.