Polska wersja English version

Strona główna

Toruńskie Studia o Sztuce Orientu / The Torun  Studies on Oriental Art  -  jest  pismem  poświęconym studiom nad sztuką, konserwacją dzieł sztuki i  etnologią  Azji i Afryki.

Pamiętnik Sztuk Pięknych / Fine Arts Diary -  is a journal  devoted to the study of  art,  art   restoration and ethnology of Asia and Africa.

PIERWSZA SERIA z lat  2004–2009, przygotowywana jako rocznik przez Pracownię Sztuki Orientu  Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Skład redakcji: prof. Jerzy Malinowski  i  Mirosława Wojtczak. Tom 4 (oraz 5 w 2016) został opracowany przez dr hab. Annę Nadolską-Styczyńską. Pismo zawierało  artykuły w języku polskim (od tomu 2 ze streszczeniem po angielsku). Wydawanie pisma zostało zawieszone z powodów finansowych.

FIRST SERIES from the years 2004–2009 and from 2016, was  prepared as annual by the Section of  Oriental Art, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń (UMK) and published  by the Nicolaus Copernicus University Publishing House. Editorial Board:  Professor Jerzy Malinowski  and  Mirosława Wojtczak. Vol. 4 (and vol. 5 in 2916) was prepared by Dr. Anna Nadolska-Styczyńska.  Journal contained  articles in Polish (from the vol. 2 with English summary). Publishing of journal was  suspended from the financial reasons.

Wydawanie czasopismo zostanie wznowione  2020 roku. 

DRUGA SERIA jest przygotowywana  zostanie pod nieco zmienionym tytułem  jako rocznik przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie (PISnSŚ) wraz  z Wydawnictwo Tako  w Toruniu.

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Prof. dr hab. Jerzy Malinowski (UMK;   PISnSŚ) – redaktor naczelny / editor-in-chief,

Dr hab. Dorota Kamińska (UMK;   PISnSŚ)

KOMITET NAUKOWY / ACADEMIC  BOARD

Prof. dr hab.  Swietłana Czerwonnaja  (UMK;  PISnSŚ)  

Prof. dr hab. Weronika Liszewska (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa; PISnSŚ)

Dr. Joanna Wasilewska (Muzeum Azji i Pacyfiku / Asia and Pacific Museum, Warszawa;  PISnSŚ)

WERYFIKACJA TEKSTÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM / PROOFREADING:

Steve Jones

REDAKTOR TECHNICZNY /  TECHNICAL EDITOR:

Tomasz Klejna  (Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House; PISnSŚ).