Polska wersja English version

Strona główna

Toruńskie Studia o Sztuce Orientu / The Torun Studies on Oriental Art – jest pismem poświęconym studiom nad sztuką, konserwacją dzieł sztuki i etnologią Azji i Afryki.

Toruńskie Studia o Sztuce Orientu / The Torun Studies on Oriental Art is a journal devoted to the study of art, art   restoration and ethnology of Asia and Africa.

PIERWSZA SERIA z lat 2004–2009, przygotowywana jako rocznik przez Pracownię Sztuki Orientu Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Skład redakcji: prof. Jerzy Malinowski i Mirosława Wojtczak. Tom 4 (oraz 5 w 2016) został opracowany przez dr hab. Annę Nadolską-Styczyńską. Pismo zawierało artykuły w języku polskim (od tomu 2 ze streszczeniem po angielsku). Wydawanie pisma zostało zawieszone z powodów finansowych.

FIRST SERIES from the years 2004–2009 and from 2016, was prepared as annual by the Section of Oriental Art, Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń (UMK) and published by the Nicolaus Copernicus University Publishing House. Editorial Board:  Professor Jerzy Malinowski and Mirosława Wojtczak. Vol. 4 (and vol. 5 in 2916) was prepared by Dr. Anna Nadolska-Styczyńska.  Journal contained articles in Polish (from the vol. 2 with English summary). Publishing of journal was suspended from the financial reasons.

Wydawanie czasopisma będzie wznowione w 2022 roku. 

DRUGA SERIA zastanie przygotowywana jako rocznik pod nieco zmienionym tytułem przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie (PISnSŚ) wraz z Wydawnictwo Tako w Toruniu.

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Prof. dr hab. Jerzy Malinowski (PISnSŚ) – redaktor naczelny / editor-in-chief,

 

KOMITET NAUKOWY / ACADEMIC BOARD

Prof. dr hab. Weronika Liszewska (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa; PISnSŚ)

Dr. Joanna Wasilewska (Muzeum Azji i Pacyfiku / Asia and Pacific Museum, Warszawa; PISnSŚ)